SZUKAJ


dom dom dom

Regulamin

1. Strona www.ogloszenia.czarnadąbrówka.pl - ogłoszenia w internecie, jest serwisem ogłoszeniowo - reklamowym zwany w dalszej części 'serwisem',
2. Użytkownik wprowadzając dane do serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem,
3. Skrypt serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
4. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie wymaga zgody właściciela serwisu.
5. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie ogloszenia.czarnadabrowka.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie.
6. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na przechowywanie IP swoojego komputera wraz z czasem logowania.
7. Serwis nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą,
a ogłoszenioobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, Serwis zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.
8. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje ogłoszenie.
9. Użytkownik dodając ogłoszenie, musi wybrać odpowiednią kategorię.
10. W serwisie wolno zamiesczać ogłoszenia dotyczące rejonu gminy Czarna Dąbrówka i całego kraju.
11. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.
12. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści ogłoszeń,
- zamieszczane przez użytkowników dane,
- wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,
- przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu,
13. Serwis zastrzega sobie prawo do:
- usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
- usuwania kont użytkowników łamiących niniejszy regulamin
- wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
- przerw w funkcjonowaniu serwisu,
Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2011

REGULAMIN
Copyright © 2014 gxtp Online: 1
Serwis Giełda Czarna Dąbrówka: | |
RSS